אפטגון Zn תרסיס

אפטגון Zn תרסיס

מסייע בהקלה בכאב ובטיפול באפטות ובכיבים בחלל הפה
אפטות ונגעים בפה הם ביטוי של דלקת ברירית הפה המלווה בנגעים אדומים הדומים לכוויות, ובפצעים כיביים שכואבים עד כדי
כך שהם גורמים לקושי בלעיסה ובבליעה ופוגעים באיכות החיים של המטופל.